HANDELSBETINGELSER PRIVAT OG ERHVERV

Handelsbetingelser til privatkunder

1. Salgs- og leveringsbetingelser

Er gældende for ethvert salg, herunder også veterinære produkter til privatkunder – også kaldet forbrugerkøb. Samhandel sker i henhold til Købelovens regler.

2. Pris og levering

De angivne priser vises inkl. moms som udgangspunkt. Alle priser vises i danske kroner (DKK)
Med mindre andet er aftalt, er de opgivne leveringstider med forbehold for rimelige tidsoverskridelser. I indkøbskurven og inden endelig ordreafgivelse vises samlet pris inkl. moms og fragt. Du kan ved klik på ”tilbage"-knappen inden du bekræfter din ordre, ændre i de oplysninger, du har afgivet.

Al levering sendes med Danske Fragtmænd.

0-5 kg. 125 DKK

5-10 kg. 125 DKK

10-20 kg. 250 DKK

Ordre over 20 kg. 250 DKK

Fri fragt ved ordre over 2500 DKK

3. Bestilling af varer og betaling

Efter bestilling får du tilsendt en email, som bekræfter bestillingen af varer, samt til hvilken pris varerne er bestilt.
Ved forbrugerkøb, betaler du i forbindelse med afgivelse af din ordre. Det er muligt at betale online vha. følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og JCB.
Ved betaling med førnævnte kort, bliver pengene først hævet, når alle bestilte varer er afsendt.
Betaler du med førnævnte kort, kan data, du sender i forbindelse med købet fra dit betalingskort, kun læses af PBS, da data sendes krypteret via SSL
Nordsjællands Andels Grovvareforening kan annullere din ordre som følge af leveringssvigt, trykfejl, tekniske problemer eller lignende forhold.

4. Risikoens overgang

Risikoen for varen/varerne overgår ved varens aflevering til køber.

5. Aftaleindgåelse

Du skal ved hvert køb acceptere disse handelsbetingelser. I din ordrebekræftelse på mail vil du nederst kunne finde disse handelsbetingelser, ligesom du vil kunne finde dem på vores hjemmeside. Inden du afgiver din bestilling, får du vist alle oplysninger om din ordre.
Sproget for aftaleindgåelsen vil altid være dansk.

6. Erstatning/ansvarsbegrænsning

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

7. Force Majeure

Herom henvises til købelovens § 24.

8. Fortrydelsesret

Ved en forbrugers køb af varer som fjernsalg, det vil sige uden at du som forbruger har mødt repræsentanter for Nordsjællands Andels Grovvareforening, gælder følgende betingelser for dine muligheder som forbruger for at fortryde købet:

  • Forbrugeren kan nægte at modtage en bestilt vare, hvorved varen tages retur af Nordsjællands Andels Grovvareforening. I så fald anses handlen for ophævet.
     
  • Fortryder forbrugeren, efter der er foretaget levering, kan dette kun ske, såfremt varen fremstår i samme stand og mængde som ved levering, og såfremt forbrugeren returnerer varen senest 14 dage efter levering.
     
  • Hvis forbrugeren efter levering benytter sig af sin ret til at fortryde handlen, skal forbrugeren selv betale for fragt af den returnerede vare til Nordsjællands Andels Grovvareforenings adresse, hvorfra varen er afsendt. Når varen er kommet retur, kontrollerer Nordsjællands Andels Grovvareforening om betingelserne for udnyttelse af fortrydelsesretten er opfyldt, og i bekræftende fald refunderer Nordsjællands Andels Grovvareforening senest 30 dage efter modtagelsen af varen den erlagte købesum incl evt forsendelsesomkostninger uden noget fradrag.


9. Reklamationsret

Som kunde har du reklamationsret, som betyder at du kan klage over fejl og mangler i op til 24 måneder efter modtagelse af varen. Hvis der opstår fejl på varen, som er forårsaget af køber – eks. ved forkert brug – bortfalder reklamationsretten. Hvis du har behov for at lave en reklamation, skal du kontakte os via mail ordre@nag.dk eller telefon +45 48 79 50 00 og vi aftaler så det videre forløb. Fejlen eller manglen skal have været til stede da du modtog varen.

10. Værneting/lovvalg

Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg.

11. Persondatapolitik

I forbindelse med dit køb i vores netbutik, gemmer vi de oplysninger, du afgiver, for at kunne levere ordren til dig. Vi gemmer navn, adresse, telefonnummer, postnummer og by, samt mailadresse. Mailadressen bruges til at fremsende en bestillingsbekræftelse, en ordrebekræftelse og en faktura. Din mailadresse bliver ikke benyttet til at sende dig reklamemails/nyhedsbreve. Hvis du ønsker sådanne fra os, er der mulighed for aktivt at tilmelde sig dette på hjemmesiden.
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.
Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, er du velkommen til at kontakte os.

12. 13. Praktisk information om levering og betaling.

Som udgangspunkt stilles varerne uden kvittering. Der kan tilføjes pallegebyr. I enkelte tilfælde kan der forekomme afvigelser.
Undervejs i bestillingsprocessen bliver den endelige fragtpris vist

Alle leverancer udenfor Danmark tillægges faktiske fragtomkostninger uanset ordre størrelse.

Der tages forbehold for trykfejl.
 

 

Handelsbetingelser til erhvervskunder

1. Salgs- og leveringsbetingelser

Er gældende for ethvert salg, herunder også veterinære produkter til kunder med CVR nummer. Samhandel sker i henhold til Købelovens regler med de undtagelser, der omtales nedenfor.
Sproget for aftaleindgåelse vi altid være dansk.

2. Pris og levering

De angivne priser er ekskl. moms. og opgives i danske kroner (DKK)
Med mindre andet er aftalt, er de opgivne leveringstider med forbehold for rimelige tidsoverskridelser.
Ved levering opkræves fragtomkostninger, med mindre andet er aftalt.

3. Betaling

Betalingsbetingelser anføres på faktura eller ordrebekræftelse.
Ved forsinket betaling betales rykkergebyr og morarenter i henhold til gældende lovregler herom.
Der er endvidere mulighed for at betale online vha. følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og JCB.
Ved betaling med førnævnte kort, bliver pengene først hævet, når alle bestilte varer er afsendt.
Betaler du med førnævnte kort, kan data, du sender i forbindelse med købet fra dit betalingskort, kun læses af PBS, da data sendes krypteret vis SSL

4. Risikoens overgang
Sælges varen/varerne fragtfrit, overgår risikoen ved varens aflevering til køber.
Sælges varen/varerne ab fabrik, overgår risikoen ved overgivelse til fragtfører.

5. Mangler
Køber kan alene påberåbe sig mangler ved det købte i en periode på 6 måneder efter levering.
Reklamationsadgang er fraveget i forhold til købelovens § 54, jf. købelovens § 1.
Det købte skal indleveres til sælgers adresse med henblik på afhjælpning eller omlevering, med
mindre andet er aftalt.
Eventuel efterfølgende fremsendelse til køber sker for købers regning, med mindre andet er aftalt.
Enhver benyttelse af solgt vare skal ske i henhold til skriftlig anvisning.
I tilfælde af mangler ved det solgte skal der ske omgående reklamation uden ugrundet ophold, og som
alt overvejende hovedregel inden 1 uge.
Der fraskrives ethvert ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jf. punkt 6.

6. Erstatning/ansvarsbegrænsning

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

7. Produktansvar

Produktansvar for tingskade maksimeres til kr. 1.000.000,00 pr. skadesbegivenhed.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Uanset ovenfor erstattes produktansvar for personskade og forbrugertingskader i henhold til gældende
retsregler herom.

8. Force Majeure

Herom henvises til købelovens § 24.

9. Værneting/lovvalg

Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg.

10. Specielt omkring V-mærkede lægemidler

Lægemidler må ikke sælges til børn under 15 år
 

 

11. Praktisk information om levering og betaling. Som udgangspunkt stilles varerne uden kvittering. I enkelte tilfælde kan der forekomme afvigelser.


Betaling på giro 14 dage efter fakturadato.
Vi forbeholder os ret til at sende på efterkrav.
Der tages forbehold for trykfejl.

OK