HorsePro Råvarer

af Jana Sørensen, BSc Husdyrvidenskab & Line T. Smidt, Agronom

Ligesom andre fødevarer angives dets indhold som en del af produktbeskrivelsen. Alle HorsePro produkter har et tilhørende produktkort hvor alle råvarer er listet. Følgende liste er en kortfattet beskrivelse af de forskellige råvarer du vil finde i HorsePro hestefoder. Her kan du læse om råvarens egenskab og indflydelse på hesten. Bemærk at sammensætning i foderet og den samlede daglige fodring kan have indflydelse på hvordan råvaren vil påvirke hesten. 

Byg

Byg er en hyppigt anvendt kornsort til heste. Byg har et højt stivelsesindhold, der giver hesten energi og kalorier. Byg har et højere stivelsesindhold end havre, men stivelsen er, i modsætning til stivelsen i havre, komplekst opbygget og fordøjes derfor ikke lige så let som stivelsen fra havre. Når byg varmebehandles, øges fordøjeligheden markant. Som i andre kornsorter er fiber-, protein- og vitaminindholdet lavt i byg. Derfor kan man ikke nøjes med at fodre hesten med korn.

Gulerodsflager

Gulerodsflager er tørrede snittede gulerødder. Gulerodsflager har en sød smag, som er attraktiv for hesten. Gulerødderne indeholder bl.a. jern, kalium og beta-caroten.

Havre

Havre er en hyppigt anvendte kornsort til heste. Havre har et højt indhold af letfordøjelig stivelse. Stivelsen i havre består af lange polysakkarid kæder, som hesten nemt kan nedbryde og udnytte i tyndtarmen, hvorfor det er letfordøjeligt.

Valset havre er velegnet til ældre heste og heste med tandproblemer, da skallen ødelægges og kernen derfor bliver nemmere at tygge.

Hvedeklid

Hvedeklid er biproduktet af malet hvede. Klid er er delen mellem skal og kerne. Hvedeklid har et moderat indhold af protein. Hvedeklid har et lavt stivelsesindhold og et højt fiberindhold. Det høje fiberindhold understøtter fordøjelsen og hvedeklid øger ofte ædelysten.

Hvedeklid indeholder ligesom korn få mineraler.

Hybenskaller

Hybenskaller er tørret frugtkød fra hyben. Hyben har et højt indhold af letoptagelige vitaminer, som A, B, K og især C vitamin. C vitamin er en stærk antioxidant som understøtter hestens immunforsvar.

Hørfrø

Hørfrø er små olieholdige frø. Der findes både gule og brune hørfrø. Hørfrø understøtter tarmsystemet, da de indeholder fibre, som har en god vandbindingsevne og kan samle afføringen. Hørfrø indeholder dog også glykosider, som kan reagere med enzymer og danne Cyanid (blåsyre). For at undgå den giftige forbindelse, skal hørfrø fodres på bestemt vis. Ved at fodre med hele hørfrø dannes ingen eller en minimal mængde syre. Dette vil ikke have nogen skadelig effekt på hesten, da mavesyren når at nedbryde giftstoffet, inden det føres videre i kroppen. Kommer hørfrø i forbindelse med vand eller ilt, dannes cyanid. Jo længere udsættelse jo mere dannes. Derfor anbefales at hørfrø fodres kogte (enzymer nedbrydes) eller hele.

Hørfrø har et højt indhold af umættede fedtsyrer som har gavnlig virkning på hestens hud og pels. Ønskes ekstra tilskud til hud og pels, anbefales det at benytte hørfrøolie, da man ellers skal fodre med for store mængder hørfrø.

Lucerne

Lucerne er en bælgplante (ligesom kløver), som ofte bruges tørret og snittet. Lucerne har et højt indhold af fordøjelige fibre som understøtter stortarmens mikroorganismer og dermed en god fordøjelse. Lucerne har et højt indhold af protein og lysin. Indholdet af energi er ligeledes højt og lucernen kan med fordel erstatte en del af kornet i hestens foderplan. Lucerneplanten har et dybere rodnet end f.eks. korn hvilket sikrer lucerne et højt mineral/næringsstofindhold.

Lucerne kan anvendes til heste, der skal præstere, er i vækst og generelt avlsdyr, da lucerne bidrager med protein af god kvalitet, energi og calcium.

Græspiller

Grønpiller/græspiller består udelukkende af græs, der er tørret, snittet og presset til piller. Grønpiller har de samme gode egenskaber som græs, og bidrager med fordøjelige fibre, men strukturværdien i grønpiller er lav. Grønpiller bidrager derfor ikke med øget tyggetid, som ved snittet græs eller lucerne.

Grønpiller suger en del vand under fordøjelsen. Derfor anbefales opblødning ved fodring for at undgå fordøjelsesproblemer.

Majsflager

Majs har et højt indhold af stivelse og dermed også et højt indhold af energi. Protein indholdet er lavt kontra andre kornsorter. Fiber og vitaminindholdet er ligeledes lavt. Hvis man anvender majs til heste, bør det være i form af majsflager. For det første er skallen på majskernen så hård, at heste ikke umiddelbart kan knække den, når de tygger på den. For det andet er stivelsen komplekst opbygget, så hesten umiddelbart ikke er i stand til at fordøje den. Men ved både at varmebehandle og valse (mikronisere) majs (majsflager/cornflakes), bliver stivelsen let tilgængelig for hesten. Mikroniseringen sikrer at stivelsen fordøjes i tyndtarmen, hvor den skal fordøjes. Majsflager bidrager med hurtig energi, grundet det høje stivelsesindhold og er derfor velegnet til heste, der skal præstere. Majsflager bruges også ofte til heste der skal tage på, grundet det høje energiindhold.

Maltpiller

Maltpiller er et biprodukt fra produktion af øl. Spirende byg udkoges som et led i ølproduktionen og herved udtrækkes det meste stivelse, som øllet skal gære på. Når byggen er udkogt, kaldes dette biprodukt mask. Maltpiller er tørret og presset mask. Maltpiller er en fiberfraktion med et lavt indhold af stivelse. Maltpiller har et højt indhold af fordøjelige fibre, som understøtter stortarmens mikroorganismer og dermed en god fordøjelse. Malt har et moderat indhold af protein.

Risklid

Risklid er biproduktet af afskallet ris. Klid er er delen mellem skal og kerne. Risklid har et højt energi-/kalorieindhold som primært skyldes et højt fedtindhold. Risklid indeholder antioxidanten gamma-oryzanol, der har steroidlignende egenskaber, der understøtter muskelopbygningen. Risklid er derfor særledes velegnet til heste der er i vækst, mangler huld eller skal præstere.

Risklid indeholder ligesom korn få mineraler.

Roepiller

Roepiller er et biprodukt af sukkerproduktionen. Sukkerroer er dyrket og høstet for at producere sukker og restplantematerialet presses til roepiller. Sukkeret udvindes og de resterende roepiller indeholder derfor max 6% sukker. Derfor kan roepiller altså sagtens fodres til heste selvom man ønsker foder med lav stivelse.

Roepiller har et højt indhold af letfordøjelige fibre. Roepiller har et højere energiindhold end hø og wrap, og kan sammenlignes med energiindholdet i havre og byg. Dog giver roefibre en langsom og konstant frigivelse af energi.  Roepiller kan med fordel erstatte en del af kornet i hestens foderplan og det høje indhold af fibre understøtter en god fordøjelse.

Roepiller har et lavt indhold af protein, vitamin og mineraler.

Sojaskaller

Sojaskaller en den kraftige skal fra sojabønner, som ofte fjernes ved olieproduktionen. Sojaskaller har et højt indhold af letfordøjelige fibre, moderat indhold af protein og et lavt energiindhold. Sojaskaller bidrager desuden med træstof i hestens foderplan. Sojaskaller har desuden et lavt indhold af stivelse.

Sojaskrå

Sojaskrå er et biprodukt der stammer fra udvinding af olie fra sojabønner. Sojaskrå har et højt indhold af protein og lysin. Energi og mineralindholdet er moderat. Sojaskrå har et lavt indhold af stivelse. Sojaskrå er en særdeles god proteinkilde i hestefoder og har et højt indhold af de essentielle aminosyrer som hesten har behov for til at opbygge muskler. Sojaskrå kaldes også sojaskråfoder.

Ærteflager

Ærter er frø fra bælgplanter og har et forholdsvis højt indhold af energi. Ærter har et højt indhold af protein og lysin. Træstof og mineral indholdet er til gengæld lavt. Rå ærter indeholder stoffer som hæmmer fordøjelses enzymer, og ærterne varmebehandles derfor inden foderbrug. Varmebehandlede ærteflager kan bruges uden nogen form for risiko.

Ærteflager er velegnede til heste, der skal præstere og heste i vækst, grundet dets høje indhold af protein og lysin.

 

Fodermiddel tabel 2005 – Dansk Kvæg

Den store foderbog – Nanna Luthersson

Kentucky Equine Research

OK